El projecte

Cooperativa Integral

Estem treballant perquè el projecte pugui florir.  La Cooperativa Integral és el marc a on creixeran les 3 potes del projecte.

Cooperativa d'Habitatge

S’establirà una cooperativa d’habitatge
com a part de la cooperativa integral per gestionar la cessió d’us de les 110
cases amb les que compta la colònia als membres del projecte. La llei de cooperatives d’habitatge catalana té
molts beneficis que encaixen perfectament amb l’essència de la
colònia i permetria que no es fraccioni i mantingui la seva estructura i gestió.

Cooperativa de Consum

S’establirà una cooperativa de consum
com a part de la cooperativa integral per gestionar la producció i venta de productes alimentaris pels habitants de la colònia a través d’un projecte propi d’agricultura ecològica i l’abastiment de productors locals.

Cooperativa de Treball

S’establirà una cooperativa de treball com a part de la cooperativa integral per poder desenvolupar projectes de treball comunitaris i fomentar l’auto-ocupació dels membres del projecte.

Centre Cultural i Artístic

Transformarem els antics espais de la fàbrica per crear un centre internacional d’art i cultura entorn el cos relacional. Esperem atraure un eclèctic grup d’artistes, professors i investigadors de Catalunya i d’arreu per organitzar tallers, festivals, exposicions, residències, debats, formacions, etc. Aquestes activitats estaran obertes als membres de Vidàlia, a la població de la zona i al públic general.

Altres serveis

Hem creat un marc per tal que es despleguin els projectes segons les motivacions, necessitats i aptituds dels habitants de Vidàlia. A continuació, presentem alguns dels serveis que hem considerat bàsics vivint en comunitat.
Botiga gratis
Per fomentar una economia circular i promoure el decreixement i la sostenibilitat obrirem una botiga gratis on els habitants poden deixar roba, llibres i altres objectes per ser reutilitzats i agafar les coses que els poden fer falta.

Banc d’eines
Per facilitar la renovació i
reconstrucció de la colònia
organitzarem un banc d’eines on els habitants poden entregar les seves eines per un ús comunitari i agafar-ne pel seu ús personal.

Bugaderia comunitària
Per estalviar aigua i diners, i per fomentar la socialització entre els habitants, crearem una
bugaderia comunitària on es podran rentar la roba en màquines professionals de baix consum.
Menjador
Rehabilitarem un dels menjadors antics de la colònia per oferir dinar i sopar a les persones interessades, tant per habitants com participants externs. El menjar serà local i ecològic i, fins on sigui possible, de producció pròpia. Els plats seran majoritàriament vegans i vegetarians amb làctics, carn i peix com a opció extra.
Servei de compartir vehicles
Per fomentar la sostenibilitat, reduir costos i estimular les connexions socials dintre del projecte es farà un estudi per crear una sistema de compartir vehicles (amb preferència elèctriques) pels habitants de la colònia.

 

Inclusió

El projecte vetllarà per promoure la inclusió de totes les persones i especialment de persones d’ètnies, religions, sexualitats, gèneres, capacitats físiques i mentals minoritàries.
Les persones amb necessitats específiques necessiten uns entorns naturals a l’hora que una sensació de pertinença a una comunitat que fan que la Colònia esdevingui el teló de fons ideal per compatibilitzar ambdues necessitats, ja sia per una residencia habitual o bé per estades temporals o de lleure de cap setmana i períodes vacacionals.

Sostenibilitat i autonomia

El projecte intentarà ser el mes sostenible i autònom possible en relació a l’energia que utilitzen les seves instal·lacions, així com en el menjar que s’hi consumeixi. Intentarem crear una economia circular on els diners (incloent monedes socials), circulin dins del projecte i les comunitats veïnals . Creant opcions de treball i consum interns intentarem maximitzar el numero de persones que poden viure de les activitats de la colònia. Estem dissenyant un pla energètic dins del marc de les renovables. Hem començat agricultura ecològica i la permacultura.

Comunicació

En el món dels projectes comunitaris es diu que els projectes no deixen de funcionar per falta de pa, sinó per falta de paraules. Així doncs, volem posar èmfasis en el cultiu d’una
comunicació empàtica entre les persones. Entenem que els conflictes son un resultat natural de la interacció humana i que a través de la seva gestió neixen oportunitats de
creixement personal i col·lectiu. S’establirà un marc de comunicació basat en la Comunicació No Violenta de Marshall Rosenberg​ . Conflictes més complexes s’abordaran
a traves de la mediació professional.

Organització i presa de decisions

El projecte central estarà
governat per la cooperativa
integral amb un alt nivell de
autonomia per les cooperatives d’habitatge, consum i treball i els
altres projectes que es podran desenvolupar sota aquest paraigües. El model organitzatiu esta basat al ​ model sociocràtic​, emprant molts elements de Sociocràcia 3.0​ i amb un especial èmfasis en la presa de decisions, el consentiment de les persones implicades i el treball en cercles semi-autònoms.

Visió

Volem desenvolupar un projecte cooperatiu per contribuir a la creació d’una societat sostenible, justa i compassiva, desenvolupant un projecte de vida, que aporti sentit, llibertat i pertinença a les vides de les persones implicades.

Missió

Construir una cooperativa integral, englobant habitatge, consum i serveis. Transformar l’antiga Colònia Vidal en un centre de referència per una vida inspiradora i sostenible, que respecti la seva essència històrica i que atregui persones de Catalunya i de la resta del món.

Valors

Economia Social i Solidària dins del marc del decreixement.

El treball com a font d’inspiració i contribució a una societat més justa (remunerat o voluntari, autoocupació o voluntari, reproductiu o productiu).

Desenvolupament econòmic de la zona.

Eficiència energètica i generació de renovables.

Cos creatiu i relacions que empoderen. Comunicació, Formació, Arts i Cultura.

Cooperativisme i lideratge situacional.

Vida en comunitat i compartir recursos.

Som part de la naturalesa, volem reduir l’impacte ambiental i la nostra petjada ecològica.

Com va començar tot això?

El 2014 un equip de professionals se’ls hi encarrega gestionar i buscar un pla de rescat del immoble.

El 2017 s’uneixen esforços i idees amb un grup de persones amb experiència en vida en comunitat que volen començar un projecte nou a la Catalunya Central.

D’aquest treball conjunt neix Vidàlia.

El contracte

El 30 de novembre de 2017, l’Associació de la Promoció de la Masoveria Urbana va signar un contracte de masoveria per 75 anys amb els propietaris actuals Hines Cal Vidal SL.

Actualment

Actualment estem treballant en el disseny del pla de rehabilitació i del pla energètic des del marc de l’eficiència energètica. Estem treballant en la rehabilitació d’algunes cases i en el tràmit de les cèdules d’habitabilitat. Hem començat a recuperar algunes parcel·les d’horts des de l’agricultura ecològica i la permacultura .  Vetllem per les relacions entre col·laboradors, amb els veïns, i les persones interessades. Estem treballant les relacions institucionals a nivell local, nacional i europeu.
Tot això m’agrada, ara què?

Durant aquest període volem oferir de forma legal i documentada contractes de masoveria urbana, és a dir no pagar lloguer a canvi d’executar unes obres que estiguin pactades de forma anticipada; prolongables a les persones, famílies i col·lectius interessats en ocupar una casa o un altre espai en la colònia a canvi d’un mínim de hores de treball al mes. Això permetrà a la gent de venir i tantejar la possible incorporació al projecte amb pocs riscs i sense una gran inversió de diners. Hem començat a formar un grup de pioneres inspirades per la visió d’aquest projecte, per tal de començar a fer-lo realitat. Després, una vegada que la situació legal i econòmica de la finca s’hagi normalitzat i un cop arribat a una massa critica (ex. 80-100 persones) que visqui a Vidàlia constituirem la Cooperativa Integral i tornarem a plantejar iniciar la compra de la propietat. Tots els masovers tindran el seu contracte i la gestió de tota la tasca col·lectiva s’encarregaria a un equip d’administradors, per tal de que el funcionament orgànic de la colònia i el seu manteniment dels elements comuns o col·lectius es mantingui sempre en perfecte estat de conservació, per mitjà del pagament d’una quota assumible pel servei. Esperem començar a proporcionar els primers contractes de Masoveria durant el 2018.

Col·laborar

Al web anem penjant els actes o jornades de portes obertes que organitzem, així com possibles materials o perfils professionals que poden fer falta en moments puntuals per tal de poder tirar endavant el projecte.

En aquests moments encara no hi ha un procediment establert d’entrades i sortides del projecte, ni tampoc per demanar contractes de Masoveria. Inscriviu-vos a la llista de correu, per estar al corrent de la situació, enviant un missatge a info@vidalia.coop amb el vostre Nom, Cognoms, Correu Electrònic, Telèfon i Ubicació.