El projecte

Cooperativa Integral

Estem treballant perquè el projecte pugui florir.  La Cooperativa Integral és el marc a on creixen les 3 potes del projecte.

Cooperativa d'Habitatge

S’estableix la cooperativa d’habitatge
com a part de la cooperativa integral per a gestionar la cessió d’us de les 110
cases amb les que compta la colònia. La llei de cooperatives d’habitatge catalana té beneficis que encaixen amb l’essència de la colònia i permet que no es fraccioni i es mantingui unificada la seva estructura i gestió.

Cooperativa de Consum

Es crea una cooperativa de consum,
com a part de la cooperativa integral, per tal de gestionar la producció i venda de productes alimentaris pels sòcies de la cooperativa, visquin o no a la colònia, a través d’un projecte propi d’agroecologia i l’abastiment a través de productors locals.

Cooperativa de Serveis

S’establirà una cooperativa de serveis com a part de la cooperativa integral per poder desenvolupar projectes afins amb els valors del projecte i fomentar l’auto-ocupació dels membres de la cooperativa i d’arreu de la comarca.

Centre Cultural i Artístic: The Factory

El Centre Cultural vetlla per transformar els antics espais de la fàbrica per crear un centre internacional d’art i cultura entorn el cos relacional. Esperem atraure un eclèctic grup d’artistes, professors i investigadors de Catalunya i d’arreu per organitzar tallers, festivals, exposicions, residències, debats, formacions, etc. Aquestes activitats estaran obertes als membres de Vidàlia, a la població de la zona i al públic general.

Altres serveis

La intenció és crear un marc per tal que es despleguin els projectes segons les motivacions, necessitats i aptituds dels habitants de Vidàlia. A continuació presentem alguns dels serveis que considerem interessants compartir.

Botiga local

Un punt de trobada de productes i art local, així com objectes de segona mà per tal de promoure l’economia circular i l’intercanvi.

Bugaderia comunitària
La bugaderia comunitària ens permet estalviar aigua i diners i fomentar la socialització entre els habitants. Permetrà rentar la roba en màquines professionals de baix consum.

Banc d’eines
Per facilitar la renovació i
reconstrucció de la colònia estem recopilant tot tipus d’eines i ens permet crear un banc d’eines on els habitants poden entregar les seves eines per un ús comunitari i agafar-ne pel seu ús personal.

Menjador
Rehabilitarem un dels menjadors antics de la colònia per oferir dinar i sopar als habitants, i estudiarem la possibilitat que persones de fora se’n puguin beneficiar. El menjar serà local i ecològic i, una part, de producció pròpia. Els plats seran majoritàriament vegans i vegetarians amb làctics, carn i peix com a opció ocasional.

Servei de compartir vehicles
Per fomentar la sostenibilitat, reduir costos i estimular les connexions socials dintre del projecte es farà un estudi per crear una sistema de compartir vehicles (amb preferència elèctriques) pels habitants de la colònia.

 

Inclusió

El projecte vetllarà per promoure la inclusió de totes les persones i especialment de persones d’ètnies, religions, sexualitats, gèneres, capacitats físiques i mentals minoritàries.
Les persones amb necessitats específiques necessiten uns entorns naturals a l’hora que una sensació de pertinença a una comunitat que fan que la Colònia esdevingui el teló de fons ideal per compatibilitzar ambdues necessitats, ja sia per una residencia habitual o bé per estades temporals o de lleure de cap setmana i períodes vacacionals.

Sostenibilitat i autonomia

El projecte intentarà ser el mes sostenible i autònom possible en relació a l’energia que utilitzen les seves instal·lacions, així com en el menjar que s’hi consumeixi. Intentarem crear una economia circular on els diners (incloent monedes socials), circulin dins del projecte i les comunitats veïnals . Creant opcions de treball i consum interns intentarem que hi hagi un número de persones que puguin viure de les activitats de la colònia. Estem dissenyant un pla energètic dins del marc de les renovables. Hem començat agricultura ecològica i la permacultura.

Comunicació

En el món dels projectes comunitaris es diu que els projectes no deixen de funcionar per falta de pa, sinó per falta de paraules. Així doncs, volem posar èmfasis en el cultiu d’una
comunicació empàtica entre les persones. Entenem que els conflictes son un resultat natural de la interacció humana i que a través de la seva gestió neixen oportunitats de
creixement personal i col·lectiu. S’establirà un marc de comunicació basat, entre d’altres, amb la Comunicació No Violenta de Marshall Rosenberg​ . Conflictes més complexes s’abordaran
a traves de la mediació professional.

Organització i presa de decisions

El projecte central estarà
governat per la cooperativa
integral amb un alt nivell de
autonomia per les cooperatives d’habitatge, consum i treball i els
altres projectes que es podran desenvolupar sota aquest paraigües. El model organitzatiu està basat al ​ model sociocràtic​, emprant molts elements de Sociocràcia 3.0​ i amb un especial èmfasis en la presa de decisions, el consentiment de les persones implicades i el treball en cercles semi-autònoms.

Visió

Volem desenvolupar un projecte cooperatiu per contribuir a la creació d’una societat sostenible, justa i compassiva, desenvolupant un projecte de vida, que aporti sentit, llibertat i pertinença a les vides de les persones implicades.

Missió

Construir una cooperativa integral, englobant habitatge, consum i serveis. Transformar l’antiga Colònia Vidal en un centre de referència per una vida inspiradora i sostenible, que respecti la seva essència històrica i que atregui persones de Catalunya i de la resta del món.

Valors

Economia Social i Solidària dins del marc del decreixement.

El treball com a font d’inspiració i contribució a una societat més justa (remunerat o voluntari, autoocupació o voluntari, reproductiu o productiu).

Desenvolupament econòmic de la zona.

Eficiència energètica i generació de renovables.

Cos creatiu i relacions que empoderen. Comunicació, Formació, Arts i Cultura.

Cooperativisme i lideratge situacional.

Vida en comunitat i compartir recursos.

Som part de la naturalesa, volem reduir l’impacte ambiental i la nostra petjada ecològica.

Com va començar tot això?

El 2014 un equip de professionals se’ls hi encarrega gestionar i buscar un pla de rescat del immoble.

El 2017 s’uneixen esforços i idees amb un grup de persones amb experiència en vida en comunitat que volen començar un projecte nou a la Catalunya Central.

D’aquest treball conjunt neix Vidàlia.

El contracte

El 30 de novembre de 2017, l’Associació de la Promoció de la Masoveria Urbana va signar un contracte de masoveria per 75 anys amb els propietaris actuals Hines Cal Vidal SL.

Actualment

Actualment estem treballant en el disseny del pla de rehabilitació i del pla energètic des del marc de l’eficiència energètica. Estem treballant en la neteja i el manteniment d’algunes cases. Hem començat a recuperar algunes parcel·les d’horts des de l’agricultura ecològica i la permacultura.  Vetllem per les relacions entre col·laboradors, amb els veïns, i les persones interessades. Estem treballant les relacions institucionals a nivell local, nacional i europeu.

Durant aquest període volem oferir de forma legal i documentada contractes de masoveria urbana, és a dir pagar un lloguer baix a canvi d’executar unes tasques que estiguin pactades de forma anticipada; prolongables a les persones, famílies i col·lectius interessats en ocupar una casa o un altre espai en la colònia a canvi d’un mínim d’hores de treball al mes. Això permetrà a la gent de venir i tantejar la possible incorporació al projecte sense una gran inversió de diners. Hem començat a formar un grup de pioneres inspirades per la visió d’aquest projecte, per tal de començar a fer-lo realitat. Tots els masovers tindran el seu contracte i la gestió de tota la tasca col·lectiva s’encarregarà a un equip d’administradors, per tal de que el funcionament orgànic de la colònia i el seu manteniment dels elements col·lectius es mantingui en bon estat de conservació, per mitjà del pagament d’una quota assumible pel servei. Esperem començar a proporcionar els primers contractes de Masoveria durant el 2019/2020.

Vull formar-ne part

Si t’agrada el projecte t’invitem a fer-te Amiga de Vidàlia (soci o sòcia col·laborador en els estatuts). És un forma de donar suport al projecte sense participar de l’activitat cooperativitzada, i poder estar al dia de les informacions del projecte.

Si tens un interès en participar de forma activa de la Cooperativa, el següent pas és assistir a les jornades obertes de treball i a les trobades de sòcies. D’aquesta manera ens anem coneixent i podem experimentar les potencialitats de l’equip que creem juntes.

La següent forma de conèixer una mica més en profunditat el projecte és venir a fer una estada a Vidàlia i participar activament del dia a dia de la comunitat.

Un cop ja ens coneixem, s’obre l’oportunitat d’augmentar el compromís esdevenint col·laboradora (sòcia de consum en els Estatuts) que són persones actives amb el projecte i sòcia expectant (persones que volen ser usuàries dels habitatges i per tant esdevenir, després del procés d’entrada corresponent, sòcies habitants).

 Consulta els Estatuts Socials de La Cooperativa

Consulta les Preguntes Freqüents

Som part del projecte Singulars 2019 i el Programa Treball i Formació

PROMOU

IMPULSA

APMU

ESPAI DE VIDA, SCCL

LA VIDALENCA, SCCL

COL·LABORA EN FINANCIACIÓ