AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

PROTECCIÓ DE DADES

El projecte de Vidàlia, La Vidalenca SCCL, des d’ara Vidàlia, segueix la normativa europea vigent en matèria de Protecció de Dades RGDP, establerta en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i en la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals. Tractem la informació que ens facilita per tal d’oferir el servei sol·licitat (formar part de la cooperativa i estar implicada a l’activitat que duu a terme). Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals i queda arxivat en el nostre arxiu. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si Vidàlia tracta les seves dades personals i té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris, així com limitació i oposició. Així mateix sol·licitem la seva autorització per oferir serveis relacionats amb els sol·licitats.

El projecte de Vidàlia, La Vidalenca SCCL, des d’ara Vidàlia, segueix la normativa europea vigent en matèria de Protecció de Dades RGDP, establerta en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i en la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals. Tractem la informació que ens facilita per tal d’oferir el servei sol·licitat (formar part de la cooperativa com a sòcia col·laboradora o soci col·laborador). Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals i queda arxivat en el nostre arxiu. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si Vidàlia tracta les seves dades personals i té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris, així com limitació i oposició. Així mateix sol·licitem la seva autorització per oferir serveis relacionats amb els sol·licitats.
Acceptant la nostra política de privadesa manifestes que has estat informat del següent:

1.- Que Vidàlia tracta les dades facilitades pel client, conjuntament amb les que se n’obtinguin de la documentació lliurada per l’interessat per a la necessària prestació dels serveis i les que l’entitat en pugui obtenir de registres públics o altres fonts legalment admeses.
2.- La finalitat del tractament de les dades és permetre la gestió eficaç de les relacions contractuals i la informació i prestació dels serveis contractats. Aquestes dades es conservaran durant tot el període de prescripció de les accions de responsabilitat i no seran cedides a tercers.
3.- Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar la seva confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes, d’acord amb els nivells de seguretat legalment demandats.
4.- Vostè té dret d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades personals, que s’exerciran davant La Vidalenca SCCL a la següent adreça: C/Cal Vidal, 08692 Puig-reig, Barcelona; o bé al correu electrònic: info@vidalia.coop
Així mateix, vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment i té dret a formular reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per altra banda, el signant declara que ha rebut informació relativa al servei, així com en relació amb la seva durada i els objectius que es pretenen aconseguir, no existint a priori conseqüències adverses del mateix.
5.- Aquesta actuació ha estat finançada amb fons provinents del Ministeri d’Ocupació Migracions i Seguretat Social i que les dades s’utilitzaran com a justificació de la subvenció obtinguda. A tal efecte, les dades es cediran al Departament de Treball, Afers Social i Famílies i al Ministeri d’Ocupació, Migracions i Seguretat Social, d’acord amb la normativa de protecció de dades, amb la finalitat de la justificació de la subvenció, a efectes estadístics i per actualitzar la informació del Registre de Cooperatives.

 

Som part del projecte Singulars 2019

PROMOU

IMPULSA

APMU

ESPAI DE VIDA, SCCL

LA VIDALENCA, SCCL

COL·LABORA EN FINANCIACIÓ