ARXIU

MEMÒRIA D'ACTIVITATS

-29 d'abril de 2018: Jornada de Portes obertes

-Gener de 2018: Jornada de portes obertes i Jam

-Cap d'any 2017-2018: LAB  a Vidàlia

- Jornada de Portes Obertes

- 25 de maig de 2018 a Viladomiu nou: Jornades: El futur de les Colònies Industrials del Llobregat

- 6 d'octubre de 2018 a la Fira Mediterrània de Manresa: Presentació del Centre Artístic de Vidàlia

- 6 d'Octubre de 2018 Màlaga: Final del Germinador Social